11:49
Championship Boys 5K - Thomas Vo 15:10
Sep 21, 2019
09:16
Championship Boys 5K - Ben Armentrout 15:42!
Sep 07, 2019
07:57
Boys Championship 5k Run - Zach Truitt 15:34
Aug 24, 2019
08:53
Boys Championship 5K - Verchick 16:00
Oct 13, 2018